Ethanol: Zuiverheidsanalyse met MS

iDevice icon Het analyseren van de zuiverheid van de geproduceerde ethanol

Nu het ontwerp van de ethanolproductielijn zo is opgezet, dat het eindproduct zo zuiver mogelijk kan worden opgeleverd, moeten er natuurlijk ook controles worden opgezet om de zuiverheidsgraad van het eindproduct te controleren. Je krijgt de opdracht om je hier eens goed in te verdiepen.

Professor Vitriool wil dat je eerst naar de techniek massaspectrometrie (MS) gaat kijken, omdat dit zo'n mooie techniek is en daar is hij uiteraard zeer gevoelig voor.

Om je kennis over MS op te frissen dan wel aan te maken, wil ik dat je deze animatie over de MS-techniek gaat bekijken.

Tip: lees eerst onderstaande opdrachten door, zodat je de bovengenoemde animatie gericht kunt bekijken en weet waar je specifiek op moet letten bij het oefenen met interpreteren van MS-spectra (vanaf "Dan nu het echte werk.").

 

 

 

Na het bekijken van de animatie ga je hier naar toe om te oefenen met interpreteren van MS-spectra.
Maak de oefening van Broom, Water, Methaan, Ethaan en Stof X. Noteer een samenvatting van je antwoorden in je labjournaal als volgt: kopieer de spectra in je labjournaal en zet eronder welk molecuulfragment voor welke piek verantwoordelijk is. Benoem alle pieken.

 

 

OK, klaar met oefenen? Dan nu het echte werk.
Ik heb de massaspectra van etheen, water en ethanol in je labjournaal gedaan.
Verklaar door welke molecuulfragmenten de pieken op de verschillende massaspectra worden veroorzaakt.
Doe dit alleen voor pieken die een relatieve intensiteit hebben van minimaal 20%.
Vul hiervoor in je labjournaal een tabel met de volgende kolommen in:

m/z-waarde fragment etheen fragment water fragment ethanol
(hoogste)      
       
(laagste)      


Vul de kolom m/z-waarde van hoog naar laag in.

Werk samen met een medestagiair aan de tabel.

 


iDevice icon Je advies gevraagd

 

Prof. Vitriool komt weer binnen en is benieuwd naar jouw ideeën over hoe deze analysetechniek het beste ingezet kan worden.

Op welke piek in het massaspectrum van de geproduceerde ethanol moeten we vooral letten, om te kijken of er etheen in de geproduceerde alcohol zit? Op de piek bij m/z-waarde .
En welke piek moeten we vooral letten om aanwezigheid van water aan te tonen? Op de piek bij m/z-waarde , veroorzaakt door het fragment .