Ethanol: Zuiverheidsanalyse met GC

iDevice icon

Ir. Houtgeest komt erbij staan wanneer je met prof. Vitriool over de massaspectra aan het overleggen bent en wijst prof. Vitriool er fijntjes op dat kwalitatieve analysetechnieken misschien wel "grote schoonheid" bezitten, maar dat dat geen winst zal opleveren.

Ik ben geinteresseerd in de kwantiteit!
Bovendien, als de verontreiniging slechts een paar % beslaat, vallen die mooie selectieve pieken helemaal weg in de achtergrond of ruis.
Denk daar maar eens over na en noteer in je labjournaal dit inzicht over waarom je welke analysetechniek wel of niet kunt gebruiken.

 


Gaschromatografie is de techniek die gebruikt moet gaan worden!

De concentratie water in ethanol kan met behulp van gaschromatografie worden bepaald. Daarvoor moet twee keer een chromatogram worden opgenomen.
Ir. Houtgeest vraagt je aan te geven wat je bij het opnemen van elk van beide chromatogrammen moet injecteren en ook aan te geven hoe je uit de verkregen chromatogrammen de concentratie water kunt bepalen.


iDevice icon Jouw antwoord aan Ir. Houtgeest

Geef je antwoord door in onderstaande vier zinnen op elke open plek een van de volgende fragmenten te kiezen.

01 water
02 geproduceerde ethanol
03 plaats van de piek van
04 de piekoppervlaktes van
05 een chromatogram opnemen (chromatogram 1) van
06 in chromatogram 1
07 een chromatogram opnemen (chromatogram 2) van
08 in chromatogram 2 komt te liggen
09 een bekende hoeveelheid
10 waar de piek van
11 de verhouding van

Vul hiervoor op elke open plek het nummer van het juiste fragment in. Fragmenten kunnen meer dan één keer gebruikt moeten worden. Elk fragment wordt minimaal keer één gebruikt.

Je moet .

En je moet onder dezelfde omstandigheden, met dezelfde kolom .

Met behulp van chromatogram 1 is uit de af te leiden .

Met behulp van chromatogram 1 en chromatogram 2 is uit de concentratie water in het geproduceerde ethanol te bepalen.