Ethanol: Reflectie

iDevice icon

 

 

 

Kijk in je labjournaal naar de leerdoelen die bij het onderdeel Reflectie nog eens voorgedrukt staan en doe het volgende:

 

→ Zet onder elk leerdoel een cijfer van 1 t/m 5 om aan te geven hoe goed je dat leerdoel denkt te beheersen (1 is helemaal niet, 2 is een beetje maar veel te weinig, 3 is wel aardig maar niet gegarandeerd, 4 is ruim voldoende, 5 is goed, kom maar op met die toetsvragen).

→ Bespreek de leerdoelen waar je jezelf minder dan een 4 voor hebt gegeven en doe dit als volgt:

 1. Geef bij elk van die leerdoelen aan, in hoeverre het komt doordat je:
  a. er onvoldoende je best voor hebt gedaan
  b. er onvoldoende tijd aan hebt besteed
  c. het onderwerp te moeilijk vond
  d. iets anders, namelijk...
 2. Bedenk bij elk van die leerdoelen concrete vragen voor je docent:
  a. wat heb je gemist aan uitleg/informatie om dit leerdoel te kunnen bereiken?
  b. wat snap je precies niet?
 3. Wat ga je concreet doen om dit leerdoel/deze leerdoelen alsnog te gaan beheersen?

Als je je reflectie-opdracht hebt afgerond, klik dan op de afbeelding om terug te blikken op je werkzaamheden in de Ethanol Productieruimte en te horen wat er nu van je verwacht wordt.