Ethanol: Aanbeveling reactiecondities

IDevice Icon Je advies gevraagd over de optimale condities bij de additie-methode

In de Virtuele Fabriek wordt, zoals Halber Fritz je heeft verteld, een nieuwe ethanol-productielijn opgezet.
Prof. Vitriool en Ir. Houtgeest willen dat je advies geeft over welke condities het beste zijn voor de productie van ethanol door additie van water aan etheen.

Je advies wordt gevraagd over de volgende drie reactiecondities:

  1. mengverhouding van de twee gassen etheen en waterdamp
  2. de temperatuur
  3. de druk

 Houd daarbij in gedachten de volgende kostenplaatjes:

  • etheen is duurder dan stoom
  • productietijd gaat omhoog bij lagere temperatuur en tijd is geld
  • voor gebruik hoge druk zijn sterkere en dus duurdere pijpen en vaten nodig
  • bij hoge druk ontstaat een nevenreactie: de polymerisatie van etheen tot polyetheen
  • de katalysator fosforzuur is duur maar noodzakelijk (houd rekening met de oplosbaarheidseigenschappen van fosforzuur)

 

 


Schrijf een zorgvuldig geformuleerde aanbeveling (180-250 woorden), waarin je komt tot een beargumenteerd advies over elk van de drie genoemde reactiecondities. Je doet dit samen met een klasgenoot, die ook stage loopt in de Virtuele Fabriek. Uiteraard mis je de ervaring om tot een preciese waarde voor temperatuur en druk te komen, maar je kunt wel adviseren in termen van "hoog", "laag", "hoger dan", "lager dan", en/of "minimaal" of "maximaal" etcetera.

Gebruik voor het schrijven van je advies GoogleDocs of ga hiervoor naar deze website, waar een van jullie een nieuw document aanmaakt door een naam te kiezen voor jullie document en OK te klikken. Er wordt nu een nieuwe webpagina aangemaakt. Wanneer jij of je klasgenoot op zijn/haar computer ook naar deze site gaat, kunnen jullie samen tegelijkertijd schrijven aan de aanbeveling.
Zodra jullie beiden tevreden zijn over de aanbeveling, kopieer je de tekts ieder in je eigen labjournaal met jullie beider naam eronder.