Ethanol Benodigde Voorkennis en Leerdoelen

iDevice icon Benodigde Voorkennis en Leerdoelen
Voor je aan deze ruimte begint...

 

weet je:

 • wat een additiereactie is
 • wat een chemisch evenwicht is en welke factoren een chemisch evenwicht beïnvloeden
 • wat een evenwichtsvoorwaarde is
 • de principes achter scheidingsmethoden (filtreren, extraheren, destilleren, bezinken) en analysetechnieken (GC, MS)

kun je:

 • reactievergelijkingen opstellen en kloppend maken
 • aan de hand van reactieomstandigheden beredeneren hoe een chemisch evenwicht verschuift
 • chemisch rekenen
 • analysespectra van GC, MS interpreteren

is het handig om te weten:

 • wat fermentatie is

Wat ga je in deze ruimte leren? • je bent in staat om te beargumenteren welke productie-omstandigheden leiden tot een goede opbrengst van het eindproduct
 • je bent in staat om een juiste (combinatie van) scheidingsmethodes te kiezen die nodig zijn in een bepaald productieproces
 • je bent in staat om te beslissen welke zuiverheidsanalyses (GC en/of MS) kunnen worden ingezet om de zuiverheid van het eindproduct te kunnen bepalen en bent je bewust van de beperkingen van deze methoden
 • je kunt een productieproces op een juiste manier weergeven in een blokschema
 • je kunt twee verschillende productiemethoden tegen elkaar afwegen in het kader van duurzaamheid
IDevice Question Icon Prof. Vitriool en Ir. Houtgeest testen je voorkennis

Professor Vitriool wil je inhoudelijke kennis testen en stelt je de volgende vragen.

 

 

1. Welk van de volgende reacties is een additiereactie?

  
CH3-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2Cl + HCl
CH2=CH-CH3 + Cl2 → CH2Cl-CHCl-CH3

De onderstaande vragen gaan over het volgende denkbeeldige chemisch evenwicht: A2(g) + 3 B2(s) ↔ 2 AB3(g), ΔE>0

2. Als de temperatuur bij een chemisch evenwicht wordt verlaagd...

  
... verschuift de ligging van het evenwicht naar de exotherme kant, in dit geval naar links.
... verschuift de ligging van het evenwicht naar de endotherme kant, in dit geval naar links.
... verschuift de ligging van het evenwicht naar de exotherme kant, in dit geval naar rechts.
... verschuift de ligging van het evenwicht naar de endotherme kant, in dit geval naar rechts.

3. Als de druk bij het chemisch evenwicht A2(g) + 3 B2(s) ↔ 2 AB3(g) (ΔE>0) wordt verhoogd...
  
... verschuift de ligging van het evenwicht naar de kant met de minste deeltjes, in dit geval naar rechts.
... verschuift de ligging van het evenwicht naar de kant met de meeste deeltjes, in dit geval naar rechts.
... verschuift de ligging van het evenwicht naar de kant met de minste deeltjes, in dit geval naar links.
... verschuift de ligging van het evenwicht naar de kant met de meeste deeltjes, in dit geval naar links.

4. Wat is de evenwichtsvoorwaarde voor het genoemde evenwicht: A2(g) + 3 B2(s) ↔ 2 AB3(g) (ΔE>0) ?
  
[AB3]2/([A2]·[B2]3)
K = [AB3]2/([A2]·[B2]3)
K = [AB3]2/([A2]+[B2]3)
K = [AB3]2/[A2]

Ir. Houtgeest is altijd meer geinteresseerd in het eindresultaat en wat het oplevert en stelt je daarom nog de volgende vraag.

 

 

5. Hoe kun je bij het genoemde evenwicht, A2(g) + 3 B2(s) ↔ 2 AB3(g) (ΔE>0), ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk product krijgt?

Door de beginstoffen in precies de juiste molverhouding bij elkaar te voegen.
Door een overmaat aan stof A2 toe te voegen.
Door een overmaat aan stof B2 toe te voegen.
Door stof AB3 continu af te voeren.
Door een hoge druk te gebruiken.
Door een hoge temperatuur te gebruiken.