Ethanol: Overzicht van productiemethodes

IDevice Icon Het fabricageproces van Ethanol

Halber Fritz vertelt je over de verschillende productiemanieren van ethanol.

Ethanol wordt op twee manieren gefabriceerd.
De ene manier is door additie van water aan etheen, een raffinageproduct uit aardolie.
De andere is door fermentatie (vergisting) van geschikte plantendelen.
Het bedrijf Shell heeft de additie-methode ontwikkeld in 1947.
Dit proces wordt nu nog steeds toegepast in Saoudi-Arabië.
De fermentatie-methode wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt en is volop in ontwikkeling.

 

 


Neem onderstaande uitgebreidere informatie over de fabricage-manieren goed in je op. Schrijf een samenvatting in je labjournaal met het oog op de 5 punten die ik je hieronder zal vertellen.
Met de achtergrondinformatie zul je helpen een productielijn voor ethanol te optimaliseren in de Virtuele Fabriek.
We moeten hiervoor:

  1. de beste reactiecondities gaan bepalen
  2. het product zo goed mogelijk zuiveren.
  3. nauwkeurig bepalen hoe zuiver het product is geworden.
  4. voor beide productiemethoden een werkbaar blokschema ontwerpen.
  5. beide productiemethoden tegen elkaar afwegen.


Additie-methode
Etheengas wordt samengevoegd met waterdamp. De optredende reactie is een evenwichtsreactie:

CH2=CH2(g) + H2O(g) ↔ CH3-CH2-OH, ΔE=-45 kJ mol-1

Etheen en stoom worden door een reactor geleid waarin de katalysator fosforzuur aanwezig is.
Dit fosforzuur zit als coating vastgehecht aan dragermateriaal gemaakt van siliciumoxide.
De gasstroom wordt na verblijf in de reactor naar een scheidingsruimte geleid. De ethanol wordt afgevoerd en
de overgebleven gassen worden teruggevoerd naar de instroom voor de reactor.
Door de juiste procesomstandigheden te kiezen is een rendement van 95% te halen.

 

Fermentatie-methode
Het gaat om de eerste 2 minuten en 2 seconden van het volgende filmpje(tot en met "potent, but not potable").