Ethanol: Vervolg Zuivering

iDevice icon Hoe zuiveren we de ethanol?

Ir. Houtgeest verwacht van je dat je nu bekwaam bent in het interpreteren van blokschema's.
Jij en Halber Fritz hebben optimale reactiecondities ingesteld bij de ethanol-productielijn, da's mooi.
Dit biedt de beste voorwaarden voor een goede opbrengst!
Maar hoe krijgen we nu een zuivere opbrengst? Hoe zuiverder, des te hoger de prijs die we er voor kunnen vragen!

Hiervoor is het belangrijk dat het hele ontwerp, ofwel het blokschema van de ethanol productielijn goed in elkaar zit.

Hieronder zie je het blokschema van de ethanol productielijn. Bestudeer het maar eens goed.
Er zijn overigens gasten uit een naburige Fabriek aanwezig vandaag in de Virtuele Fabriek.
ik heb geen tijd om ze rond te leiden en vraag jou om de gasten de ethanol productielijn te laten zien en ze uit te leggen wat er op de verschillende punten gebeurt en hoe de ethanol gezuiverd wordt.


Vul voor een juiste uitleg de onderstaande lege vakken in. Kies hiervoor uit de volgende begrippen:

additie (101),
extractie (102),
filtreren (104),
destilleren (108),
koelen (116),
bezinken (132),
etheen (301),
stoom (302),
water (304),
ethanol (308),
katalysator (316)

Achter elk woord staat tussen haakjes een getal.
Het is de bedoeling dat je dit getal invult op de juiste open plek.
Als meer dan een woord van toepassing is, vul je de som van de bijbehorende getallen in op de open plek.

Als je bijvoorbeeld wilt zeggen dat er in een reactorruimte zowel koelen (=116) plaatsvindt als bezinken (=132), dan vul je op die plek 238 in (=116+132).

In pijpleiding A stroomt en in pijpleiding B stroomt .
Deze twee stromen worden samengebracht in ruimte C, waar plaats vindt.
Vervolgens stroomt door pijpleiding D naar ruimte E, waar plaats vindt.
Uit ruimte E stroomt via pijpleiding F terug naar pijpleiding A.
Via pijpleiding G stroomt naar ruimte H, waar plaats vindt.
Uit pijpleiding I komt dan en via pijpleiding J wordt weer teruggevoerd naar pijpleiding B.

  

Na je rondleiding hebben de gasten nog twee vragen voor je.

 


1. Waarom kun je meestal de terugvoer van stoffen niet rechtstreeks aangekoppeld tekenen op de ingang van de invoerstromen, zoals bij stofstromen A en B in de afbeelding hiernaast?

2. Welke temperatuur is eigenlijk het meest geschikt om te gebruiken bij ruimte H?

 

 

Noteer de antwoorden die je gegeven hebt aan de gasten in je labjournaal, dan kun je ze op een later moment nog bespreken met Ir. Houtgeest of Halber Fritz. (Schrijf er dan ook de vragen zelf bij, anders weet niemand straks waar het over gaat in je labjournaal.)