Controlekamer: Vervolg webexperiment Methyloranje

Heeft je Docent je onderzoeksplan helemaal goedgekeurd? Zo nee, moet je dat eerst laten doen. Zo ja, dan kan het experiment beginnen!

 

 

Reserveren

Je dient voor je onderzoek een uur te reserveren via deze site. In de handleiding staat hoe dat precies in z'n werk gaat.
Noteer in je labjournaal de datum en tijd die je hebt gereserveerd. Vergeet die tijd niet! Er zijn een heleboel anderen die ook graag onderzoek willen doen aan het webexperiment en het is vervelend als het experiment onnodig niet beschikbaar is.

 

 

Uitvoering

  • Bereid je onderzoek met behulp van de handleiding goed voor, zodat je precies weet hoe alles werkt, voordat je begint. Stel eventuele vragen tijdig aan je Docent/PALstudent.
  • Vergeet niet dat de laatste 5 minuten van het uur gebruikt worden voor het reinigen van het systeem. Je kunt dan niet meer meten!
  • Houd tijdens de uitvoering van je online onderzoek in je labjournaal het volgende logboek bij:
Datum en tijdstip Acties
Waarnemingen en opmerkingen
...
...
...
...
...
...
  • Vergeet niet relevante gegevens tijdig op te slaan (meetgegevens voor diagram en snapshot(s) van reactor en eindproduct).

 

Analyse van de Resultaten

Schrijf in je labjournaal een Rapport van je resultaten van het webexperiment.
Doe dit als volgt:

 

Gevolgde Methode:
• geef aan de hand van je bijgehouden logboek een samenvatting van de procedure van je experiment (relevante instellingen, tijden, etc.)
Resultaten:
• je vermeldt alle wijzigingen ten opzichte van je oorspronkelijke onderzoeksplan. (Wat ging volgens plan, wat niet en hoe heb je dat opgelost/aangepast. Duurde elke stap zo lang als je had verwacht of bleek dit anders te zijn?)
• je beschrijft kort en bondig maar nauwkeurig wat je waargenomen/gemeten hebt.
• je maakt waar mogelijk een tabel van je resultaten en als dat van toepassing is, geef je je resultaten ook in een diagram/grafiek weer.
Discussie:
• je analyseert nauwkeurig de resultaten, dat wil zeggen dat je vanuit de resultaten gaat beredeneren wat de juiste conclusies zijn (benodigde berekeningen en reactievergelijkingen van opgetreden reacties altijd vermelden!)
• komen de resultaten overeen met je hypothese? Bespreek eventuele verschillen. (Je hypothese was ergens op gebaseerd: gelden die aannames nog steeds?)
• je geeft aan wat beter zou kunnen in de gebruikte proefopzet.
• je geeft suggesties voor vervolgonderzoek.
Conclusie:
• in één zin beantwoord je elke deel-onderzoeksvraag.