Controlekamer: Het webexperiment Methyloranje

IDevice Icon De online synthese van methyloranje

Na de inleiding en het zelf doen van een flowexperiment hoop ik dat je je bewuster bent geworden van de uitdagingen van flowchemie.

Ik heb begrepen van Ir. Houtgeest dat zij het toch wel mist, dat wijlen prof. Vitriool en Halber Fritz er niet meer zijn om haar te overtuigen van de schoonheid achter de chemie of het belang van duurzaam produceren, en ze wil graag dat jij hun werk aan flowchemie voortzet.

Ir. Houtgeest wil weten hoe de flowsnelheid van de reactanten precies van invloed is op het rendement van een synthese.

 


Nu is er een bijzondere manier om hier onderzoek aan te doen. De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft in samenwerking met het bedrijf FutureChemistry een online webexperiment opgezet, waar je onderzoek aan kunt doen.

 

Inlezen in het online onderzoek

Het gaat bij het webexperiment om de synthese van methyloranje, een stof, waarvan je de naam wellicht herkent als een zuurbase-indicator.

 

Met behulp van enkele van de producten die jij in je rugzak hebt (, en ), en de chemicalien uit het pakketje van Halber (),
wordt vanuit het kleurloze sulfanylzuur het oranje methyloranje gesynthetiseerd. Door die mooie oranje kleur is de opbrengst goed te meten met behulp van een spectrometer.

Bestudeer de handleiding (manual) om je goed in te lezen in het webexperiment.

 


Voorbereiding op het online onderzoek

Voordat je daadwerkelijk online je onderzoek mag uitvoeren, moet je met behulp van de handleiding een helder onderzoeksplan opstellen in je labjournaal, waarin je de volgende vragen beantwoordt:

 

 1. Wat zijn de reactiestappen in de synthese van methyloranje? Geef de reactievergelijkingen.
 2. Geef een overzicht van de experimentele opzet van het webexperiment.
 3. Welke variabelen zijn er en wat is het experimentele bereik van de variabelen?
 4. Afhankelijke variabelen: welke variabele(n) ga je meten? Leg uit waarom.
 5. Onafhankelijke variabelen: welke variabele(n) ga je veranderen? Leg uit waarom.
 6. Constante variabelen: welke variabele(n) houd je constant in het experiment? Leg uit waarom.
 7. Tot op welke nauwkeurigheid kun je de variabelen instellen en de meetwaarde aflezen?
 8. Zijn herhaalde bepalingen (in duplo, in triplo) nodig? Leg uit.
 9. Welke reagentia worden precies gebruikt? Maak een lijst.
 10. Hypothese: welke resultaten verwacht je? Beargumenteer op basis waarvan je die verwachtingen hebt.
 11. Controleer als laatste of je onderzoeksplan daadwerkelijk een antwoord zal bieden op de gestelde onderzoeksvraag: leg uit hoe de te meten resultaten leiden tot het antwoord op de onderzoeksvraag.