Controlekamer: Reflectie

iDevice icon

 

 

 

Vermeld in je labjournaal de 7 belangrijkste dingen, die je geleerd hebt op Verdieping -2 (zowel opgedane kennis als vaardigheden). Rangschik de geleerde dingen van "meest leuk om te leren" naar "minst leuk om te leren". Geef van de meest leuke en van de minst leuke aan, wat dat nou het meest/minst leuke maakte om te leren.