Salpeterzuur: Reflectie

De drie belangrijkste doelstellingen van deze ruimte waren het verder oefenen met maken van blokschema’s, het verder oefenen met rekenen en aandacht voor het recirculeren van stoffen. Geef voor alle drie de doelstellingen aan in hoeverre je hiermee verder bent gekomen in deze ruimte en leg uit waarom je dit vindt. Doe dit met een medeleerling via www.titanpad.com en plaats opmerkingen of voorzie uitleg van commentaar. Zorg dat je beide doet, dus eigen bevindingen plaatsen en reageren op de bevindingen van de ander. Plak het resultaat in je labjournaal.

 

Klik op de orders om terug te kijken op je werk in deze productieruimte.