Salpeterzuur: Kwaliteitsbewaking

Vraag aan je docent of PAL of je de kwaliteit van het geproduceerde salpeterzuur moet testen.Het gaat hier om een practicum waarbij je gaat titreren.