Salpeterzuur: De Atoomeconomie

Zie ik het goed dat jullie stof gaan recirculeren? Dat zou mooi zijn, scheelt vast een hoop in de inkoop. Reken even voor mij uit hoeveel. Laten we er even van uit gaan dat de drie gevonden reacties alle drie volledig verlopen. Hoeveel procent van het gevormde NO zou er dan steeds worden geloosd? (Geef antwoorden in 2 cijfers en let op de eenheden)
iDevice icon
Van het gevormde NO zou % worden geloosd.
  

iDevice icon
Dat is een behoorlijke hoeveelheid. Let wel! Dit is niet de hoeveelheid die de fabriek in het filmpje loost. Maar nu we toch bezig zijn. Hoeveel procent van de ammoniak zou er dan weggegooid worden?
Van het ammoniak zou % weggegooid worden.
  

Dagelijks wil ik 680 kg ammoniak gebruiken om salpeterzuur te maken. Het NO wordt pas de volgende dag in zijn geheel gerecirculeerd. Aan de hand van de drie reactievergelijkingen kan dan uitgerekend worden hoeveel HNO3 en hoeveel NO er aan het eind van iedere dag is geproduceerd. Reken dit uit en vul onderstaande tabel, die ook in je labjournaal staat, in.

 

dag

HNO3 (kg)

NO (kg)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

Zet in een grafiek in je labjournaal de hoeveelheid geproduceerd salpeterzuur (kg) uit tegen de tijd (dagen).

Laat de tabel en grafiek aan de PAL zien.

iDevice icon
Je kunt zien dat de productie van salpeterzuur in het begin (toeneemt of afneemt) . Na ongeveer dagen is de productie gestabiliseerd. Per dag wordt er dan ton salpeterzuur geproduceerd.
  

iDevice icon
Om het salpeterzuur als 65 massa% oplossing te verkopen moet er ton water worden toegevoegd bij blok 3.
  

iDevice icon
Het geconcentreerde salpeterzuur verkopen we in flessen van 2,5 L. Dat betekent dat er per dag *102 flessen verkocht kunnen worden.
  

Flessen hebben we voorlopig genoeg dus start de productie maar en terwijl dit loopt kun je wat verder kijken naar de toepassingen van salpeterzuur.