Natronloog: Benodigde Voorkennis en Leerdoelen

iDevice icon Benodigde Voorkennis en Leerdoelen

Voor je aan deze ruimte en die van de productie van zoutzuur begint...


weet je:

 • de principes achter redoxreacties, electrochemische cellen en elektrolyses

kun je:

 • halfreacties opstellen bij een beschreven proces
 • bepalen of een redoxreactie verloopt of niet
 • chemisch rekenen

is het handig om te weten:

 • wat een anode en een kathode zijn
 • wat een amalgaam is

Wat ga je in deze ruimte leren?

 

 • je inzicht vergroten in redoxprocessen: een aantal begrippen uit de redox-theorie toepassen, en met behulp van een tabel met halfreacties uitspraken doen over toepassingen van redoxreacties.
 • je bent in staat om twee productiemethoden te vergelijken op aspecten van duurzaamheid
 • je bent in staat om van een gegeven proces het rendement te berekenen, de atoomeconomie en de E-factor
Professor Vitriool test je voorkennis

Om je geheugen snel op te frissen wat er ook alweer bij redoxprocessen allemaal gebeurt, wil ik je het volgende vragen:

 


Welke van onderstaande schematische tekeningen geeft of geven een redoxproces (elektrochemische cel of elektrolyse) op de juiste manier weer?

A
B
C
D
EiDevice icon Ir. Houtgeest drilt nog even je elektrolyse-vaardigheden

 

De productie van natronloog wordt met behulp van elektrolyse gedaan, dus we gaan vanaf nu focussen op elektrolyse.

Ik heb de volgende drie vragen voor je:


1. Welke reacties treden op als we een keukenzoutoplossing elektrolyseren?
Laten we platina-elektroden nemen. In dit hypothetische geval hoef ik toch niet op de centen te letten, dat scheelt.


Schrijf bovenstaande vraag en je antwoord in je labjournaal op, en wel gestructureerd, als volgt:

 

 • aanwezige deeltjes bij de minpool (met erachter tussen haakjes hun eigenschap OX of RED of allebei): ...
 • aanwezige deeltjes bij de pluspool (met erachter tussen haakjes hun eigenschap OX of RED of allebei): ...
 • halfvergelijking reactie minpool: ... ... ↔ ... ... [?x]
 • halfvergelijking reactie pluspool: ... ... ↔ ... ... [?x]
 • Totaalvergelijking redoxreactie: ...

2. Wat kun je zien ontstaan aan de minpool? Geef de formule:

3. Wat kun je zien ontstaan aan de pluspool? Geef de formule: