Zwavelzuur: ...

IDevice Question Icon Meerkeuzevraag

// Dergelijke vraag in zwavelzuurruimte:

Tijdens je presentatie van je ontworpen blokschema, komt prof. Vitriool erbij staan.
Hij bekijkt je ontwerp eens grondig en prijst je creativiteit om tot dit ontwerp te komen.

Toch is er iets dat hem dwars zit. Hij vindt dat een blokschema alleen gebruikt kan worden voor een continu-proces en niet voor een batchproces, wat de fermentatie-methode in feite is.

Ben je het met hem eens?

  
nee, want met een continu-proces kun je net zo'n grote batch maken als met een batch-proces, een blokschema maakt daarvoor niet uit.
ja

// onderstaande nog verwerkern

147 aangeven in welke gevallen een batchproces de voorkeur geniet boven een continu proces:
• kleinschalige productie;
• breed productenpalet.
148 voordelen noemen van een continu proces boven een batchproces:
• beter te automatiseren;
• geen tijdverlies voor vullen, legen, schoonmaken;
• recycling eenvoudiger.